Resurse umane

Serviciile de consultanță în resurse umane sunt servicii specializate, care au rolul de a oferi suport și soluții integrate companiilor cu scopul de a eficientiza munca depusă si de a realiza obiectivele strategice ale acestora.

Soluțiile noastre au ca scop creșterea eficienței colaboratorilor noștri, prin externalizarea, în mod punctual, parțial sau total a unor activități de resurse umane, reducerea costurilor, a riscului de a greși, reducerea fluctuației de personal, creșterea confidențialității, concentrarea pe dezvoltare.

Oferim clienților nostri soluții de resurse umane inovative și complete în legătură cu activitatea de:


Consiliere în domeniul resurselor umane

 • Consiliere la încheierea și încetarea contractelor individuale de muncă

 • Consiliere la întocmirea referatelor și deciziilor de sancționare

 • Întocmirea fișelor de post

 • Întocmirea Regulamentului de Ordine Interioară

 • Consiliere în întocmirea Contractului Colectiv de Muncă

 • Consilierea și realizarea Politicii de Resurse Umane

 • Realizarea Procedurilor de lucru componente ale Politicii de Resurse Umane

 • Alegerea celei mai bune strategii în cazul litigiilor de muncă

 • Introducerea unor clauze specifice în contractul individual de muncăRecrutare personal

Procesul de recrutare va începe cu elaborarea profilului căutat, punctând pe competențele tehnice, dar și pe potrivirea candidatului cu mediul organizațional. Prin expertiza noastră în recrutare, identificăm candidații cei mai relevanți, eficientizând în acest fel timpul și resursele partenerilor noștri.

Oferim rapiditate, obiectivitate, adaptarea recrutării în funcție de specificul postului.

 • definirea profilului profesional și personal al jobului, precum și modelul de leadership din organizația aflată în căutarea unei persoane pentru ocuparea unei poziții de top în management

 • Identificarea celor mai buni candidați prin intermediul unor metode de căutare și de atragere specifice activității de Executive Search

 • Evaluarea și selecția candidaților

 • Prezentarea candidaților și organizarea interviurilor finale

 • Accesul la o amplă bază de date a candidaților

 • Rapiditate în acoperirea pozițiilor vacante

 • Abordarea etică a recrutării: candidații plasați de către noi nu sunt contactați pentru a le propune noi poziții în alte companii

 • Garantarea investitei: înlocuirea persoanei selectate în situația în care aceasta se va dovedi nepotrivită cu profilul organizației sau nu va corespunde profesional – garanție de la una la trei luni, în funcție de complexitatea profilului

 • Verificarea referințelor candidaților propuși

 • Candidații neselectați primesc întotdeauna feedback din partea recruiterilor noștri

 • Rămânem aproape, solicitând feedback angajatorului/persoanei selectate, după începerea activității

Recrutarea este un proces care necesită timp și resurse. În multe companii recrutarea nu se face de personal specializat și din acest motiv se confruntă cu fluctuație de personal sau cu personal care nu se ridică la nivelul standardelor companiei.

 • stabilirea criteriilor de recrutare împreună cu clienții noștri pe baza analizei postului

 •  lansarea anunțului și colectarea cv-urilor

 •  crearea listelor preliminare

 •  susținerea interviurilor (teste acolo unde este cazul)

 •  realizare lista scurtă

 •  prezentarea profilelor agreate de clienți

 •  programarea interviurilor cu angajatorii

 •  obținerea feedback-ului în urma interviurilor

 •  prezentarea și/sau negocierea pachetului salarial (la solicitarea clienților)

 •  follow up integrare candidațiAudit HR

Scopul auditului de resure umane este de a identifica punctele forte și pe cele care au nevoie de îmbunătățire în cadrul angajaților.Administrare Personal

La preluarea unui proiect nou propunem un audit inițial pentru a stabili ce lucruri sunt de facut. După implementare începem efectiv procesul de administrare a dosarelor și documentelor de Resurse Umane.

 • Întocmirea contractelor individuale de munca și a dosarelor de personal la angajare

 • Întocmirea documentației pentru încetarea/modificarea/suspendarea contractelor individuale de muncă

 • Generarea și transmiterea înregistrărilor în Registrul General de Evidență a salariaților (Revisal), conform prevederilor legale

 • Actualizarea periodică a dosarelor de personal, conform prevederilor legale: actualizarea informațiilor privind Casa de Asigurări de Sanatate, persoane aflate în întretinere, persoane coasigurate, realizarea altor venituri etc.

 • Eliberarea de adeverințe pentru salariați

 • Întocmirea diverselor situații privind concediile (de odihnă, concediile fără plată, concediile medicale și dosarele de recuperare de sume din concediile medicale), întocmirea dosarelor în vederea obținerii diferitelor tipuri de pensii, realizarea diverselor situații privind structura personalului (rapoarte periodice pentru Institutul Național de Statistică, ANAF, ITM, CASS, CNPAS, etc), precum și notificarea permanentă în privința schimbărilor legislative legate de resursele umane.Salarizare

 • Calculul salarial pe baza datelor de personal actualizate la zi, a orelor lucrate comunicate de client, generarea declarației unice 112, a ordinelor de plată pentru plata contribuțiilor și arhivarea corespunzatoare a acestor documente

 • Calculul orelor de orice tip (suplimentare, timp normal, timp de noapte, absențe), calculul concediilor de odihnă și a concediilor fără plată, calculul sumelor rezultate din diverse modificări (prime, tichete de masă, tichete cadou, deduceri suplimentare, avansuri, diurne care depașesc cuantumul deductibil legal, etc.), calculul concediilor medicale de orice tip, calculul reținerilor (pensii private, popriri, sancțiuni disciplinare)

 • State de plată în format excel sau pdf

 • Fișier de bancă potrivit cerințelor clientului

 • Fișier tichete de masă conform specificației clientului

 • Fluturași de salariu în format fizic și electronic, în funcție de solicitare

 • Situația concediilor de odihnă

 • Note contabile conform specificației clientului

 • Adeverințe de bancă, șomaj, de creștere și îngrijire copil

 • Rapoarte personalizate, fișiere necesare plății salariilor prin intermediul băncii, declarații necesare Institutului Național de Statistică, dosare recuperare sume din FNUASS și alte documente de personal necesare derulării activității clientului

 • Traininguri de salarizare personalizate, în funcție de nevoile și cerințele clientului, seminareEvaluarea performanței și a personalului

Evaluarea performanţelor este un proces de motivare şi dezvoltare a angajaţilor companiei, urmărind, prin procesul demarat, să aibă întotdeuna o finalitate pozitivă şi constructivă.

Noi vă asigurăm o apreciere corectă a activităţii fiecărui angajat, în scopul analizei echitabile interne şi elaborării de planuri de acţiune care vizează creşterea performanţelor.

Performanța și standardele după care se evaluează performanța răspund la urmatoarele întrebări:

 1. Ce trebuie facut?

 2. Cum trebuie facut?

 • Conceperea Politicii Companiei privind evaluarea performanței

 • Proiectarea procedurii, instrumentelor de evaluare, culegerea datelor, analiza și interpretarea acestora, elaborarea procedurii de evaluare

 • Aplicarea sistemului de evaluare customizat pe specificul companiei

 • Instrumentele utilizate în procesul de evaluare a performanței

 • Etapele procesului de evaluarea a performanțelor

 • Monitorizarea fluxului procesului de evaluare a performanțelor

 • Stabilirea Indicatorilor de performanță pe baza sarcinilor cheie specifice fiecărui postEvaluarea satisfacției angajaților și sondaje de opinie în rândul angajaților

Studiile de satisfacție angajați sunt oferite în condiții de confidențialitate pentru angajați și compania dumneavoastră.

 • Indicele global de satisfacție al angajaților în companie

 • Percepția angajaților asupra organizației, climatului de muncă, politicii de compensații și beneficii

 • Punctele forte și critice ale companiei, prin prisma angajaților

 • Potențiala fluctuație de personal în perioada următoare

 • Identificarea nevoilor de schimbare în politicile de personal în companie

 • Analiza nevoilor dumneavoastră: abordarea studiului în funcție de specificul firmei, obiective, structură de personal, nivelul de complexitate al studiului

 • Propunerea/particularizarea instrumentelor, în funcție de numărul și tipul de itemi urmăriți

 • Aplicarea chestionarului, culegerea și interpretarea datelor

 • Prezentarea raportului cu concluzii și propuneri


NOI TE AJUTĂM SĂ GĂSEȘTI O SOLUȚIE PENTRU NEVOILE TALE.

Dorim să fim prima opțiune a partenerilor de afaceri, să le aducem cele mai bune soluții și să ne dezvoltăm împreună.

Completează formularul și contactează-ne!
Sunt de acord cu Termeni și condițiile (Prelucrarea datelor personale)